Ressursportalen

Hjelp til å drive Støperiet

UNDERVISNING

Vi tror at Bibelen er Guds ord; at den er like relevant nå som da den ble skrevet. Derfor er det viktig for oss at den kommuniseres tydelig, forståelig og hverdagslig. At det som blir snakket om på Støperiet stemmer med og kan anvendes rett inn i de livene vi lever.

Når vi sier tydelig tenker vi at man ikke skal legge noe i mellom i forkynnelsen. Det er mye med kristenlivet som ikke alltid er like enkelt eller like lett å forstå. Derfor mener vi at taleren må tørre å være ærlig med livet, ærlig i sin relasjon til Jesus og ærlig i forhold til dem man taler til. En måte å være ærlig på er å ta opp vanskelige temaer som utfordrer oss.

Velg retning
Bruk tid i bønn og idemyldring til å sette tema for semesteret, taleserier, eller bok i Bibelen dere ønsker å ta utgangspunkt i. Hva ønsker dere skal støpes inn i folkene deres? Hvilken tematikk vil dere gå i dybden på?
Vær tydelig
Avklar tidsramme for talen, og velg én utfordring som fokuseres på. Unngå internt språkbruk. Forklar ord, uttrykk og personer i bibelen. Avtal på forhånd at noen gir feedback til taleren, så man kan utvikle seg videre.
Skap dialog
Forbered spørsmål i forlengelsen av undervisningen. Rundt bord eller til smågrupper i uka. Dette hjelper folk å snakke om og formulere budskapet med egne ord. Dette gjør at budskapet blir håndfast og deres eget.

Communicating for a change

Pastor og forfatter Andy Stanley kommuniserer gjennom en god historie og engasjerende undervisning syv punkter for hvordan kommunisere så forandring faktisk skjer. En veldig god bok som hjelper deg å spisse undervisningen din og å jobbe med måten du taler på. 

Deep & Wide

Andy Stanley beskriver det å utforme kirke på en måte som tiltrekker kirkefremmede. Denne går ikke bare på kommunikasjon, men hele utformingen og hjertet bak det å legge til rette for de som ikke er vant til å gå i kirkene våre.

Kontaktpersoner Undervisning

LOVSANG

Lovsang er en form for tilbedelse. Vi løfter opp og priser Jesu navn. Vi takker Gud for det han gjør, for den Han er og for det Han skal gjøre. Vi løfter blikket på Jesus gjennom ord og melodier. Vi setter Jesus Kristus først og retter fokuset inn mot Ham og Hans godhet.

Når vi skal lede lovsang er det ikke for å holde en konsert eller for å vise frem sine skills. En leder viser vei for andre, og i lovsangen gjør vi det samme. Vi leder lovsangen slik at det skal være enklere for forsamlingen å rette fokus, og å prise Jesus sammen.

Teamet
Bruk ressursene dere har og spill på strengene dere har tilgjengelig. Lovsangen er like verdifull om det kun er ett instrument og én sanger. Det viktige er at man ønsker å lovsynge, at man elsker Jesus og slik kan man være ekte.
Lederen
Lovsangslederen skal ha oversikt og kommunisere med teamet sitt. Du velger sangene som skal spilles og i hvilken rekkefølge. Lær teamet et tegnspråk så du diskret kan gi beskjeder til teamet mens dere spiller.
Forberedelser
Be sammen for det dere gjør, og takk Gud etterpå. Øv sammen så dere blir kjent med hverandre og måten dere spiller sammen på. Lær hverandres styrker og svakheter så dere kan spille hverandre gode.

Valg av sanger

  • Velg sanger du kan godt og brenner for.
  • Ha aldersgruppen unge voksne i bakhodet når du velger sanger.
  • Rett sangen før eller etter undervisningen inn mot temaet. Spør taleren om han/hun har et ønske til responssang.
  • Ikke introduser for mange nye sanger på ett møte. Du vil at de som kommer skal kunne koble på Gud og ikke bruke konsentrasjonen på å lære nye sanger.
  • Vær bevisst i valg av toneart. Gjør det lett for forsamlingen å synge med og lage gode overganger mellom sangene.
Pris Herren til lyre, spill for ham på tistrenget harpe!
Syng en ny sang for ham, spill vakkert og rop med jubel!
For Herrens ord er sant, alt han gjør kan en stole på.
Salme 33, 2-5

Kontaktpersoner Lovsang