Støperiet.net er produsert av Frikirkens Barn & Unge; en selvstendig organisasjon som står sammen med Den Evangeliske Lutherske Frikirke og støtter arbeidet mot barn, ungdom og unge voksne.