Communicating for a change

Pastor og forfatter Andy Stanley kommuniserer gjennom en god historie og engasjerende undervisning syv punkter for hvordan kommunisere så forandring faktisk skjer. En veldig god bok som hjelper deg å spisse undervisningen din og hjelpe deg jobbe med måten du kommuniserer.