Et støperi tar inn gammelt metall i ulike former, fasonger og kvalitet. Disse smeltes, raffineres, foredles og støpes om til vakre former med ny hensikt og verdi. Prosessen går til kjernen, den tar tid og det er kostbart. Men den forvandler.

Støperiet er Frikirkens møtepunkt for unge voksne. Et sted en lett kan ta med venner, hvor relasjoner skapes, liv deles, lovsang synges. Guds ord blir undervist tydelig og forståelig, og gjort håndfast i hverdagen.

Nærhet
En møteplass av unge voksne, for unge voksne. En god plass å invitere med seg venner; hvor en blir sett, møtt og inkludert.
Tilhørighet
Liv deles, vi ærer Gud sammen med musikk, vi bygger felleskap hvor en lytter til hverandre, ber for hverandre og står sammen.
Forvandling
Et sted hvor en blir forandret, mer og mer lik Jesus, gjennom undervisning, bearbeidelse og anvendelse i hverdagen.
«Innrett dere ikke etter den nåværende verden,
men la dere forvandle ved at sinnet fornyes,
så dere kan dømme om hva som er Guds vilje:
det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.»
Romerne 12:2

Støperiet nær deg

Én søndag i måneden i

Én onsdag i måneden i

Annenhver søndag i

Kontakt